Tehdään yhdessä vihreä Loimaa

Tulevaisuuden vihreämpi Loimaa rakentuu kuntalaisten ja ympäristön hyvinvoinnille. Pidetään huolta toisistamme ja luodaan kaikille mahdollisuuksia osallistua sekä vaikuttaa Loimaan asioihin. Sitoudutaan avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen päätöksen teossa. Luodaan hyvät...

Kalikan virkistysalueen kehittäminen

Loimaan Kalikan virkistysalueen kehittämisestä on ollut vireillä suunnitelmia, jotka ovat jääneet toteutumatta. Kuitenkin melko pienillä toimenpiteillä voitaisiin parantaa alueen käyttömukavuutta ja julkikuvaa. Ranta-alueelle kaivataan kipeästi käymälätiloja....

Loimaa mukaan HINKU-foorumiin

HINKU-hanke (Kohti hiilineutraalia kuntaa) oli Suomen ympäristökeskuksen vuonna 2007 viidessä eri kunnassa käynnistämä hanke, jonka rahoittajina olivat ympäristöministeriö, Sitra, Tekes, työ- ja elinkeinoministeriö sekä eri yrityskumppanit. Tämän hankkeen työtä jatkaa...

Vihreiden valtuustoaloitteita ennen vuotta 2016

Valtuuston kokousten videointi ja julkaisu Vihreiden valtuustoryhmä / valtuutettu Tytti Häyhä 07.12.2015 Tilanne 5.3.2018: Hallintopalveluiden valmisteltavana Valtuuston kokous 20.6.2016 lähetettiin suorana streamina ja se oli jälkikäteen katsottavissa. Tämän...