Tehdään yhdessä vihreä Loimaa

Tulevaisuuden vihreämpi Loimaa rakentuu kuntalaisten ja ympäristön hyvinvoinnille. Pidetään huolta toisistamme ja luodaan kaikille mahdollisuuksia osallistua sekä vaikuttaa Loimaan asioihin. Sitoudutaan avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen päätöksen teossa. Luodaan hyvät...

Loimaa mukaan HINKU-foorumiin

HINKU-hanke (Kohti hiilineutraalia kuntaa) oli Suomen ympäristökeskuksen vuonna 2007 viidessä eri kunnassa käynnistämä hanke, jonka rahoittajina olivat ympäristöministeriö, Sitra, Tekes, työ- ja elinkeinoministeriö sekä eri yrityskumppanit. Tämän hankkeen työtä jatkaa...