Loimaalle henkilöstöstrategia

Vuosittain laadittava henkilöstöraportti antaa paljon hyödyllistä tietoa henkilöstön tilanteesta. Se sisältää myös päätelmiä ja jonkin verran toimenpide-ehdotuksiakin, mutta näillä ei ole todellista vaikutusta ilman selkeitä, sitovia tavoitteita. Siksi kaupungille...

Tehdään yhdessä vihreä Loimaa

Tulevaisuuden vihreämpi Loimaa rakentuu kuntalaisten ja ympäristön hyvinvoinnille. Pidetään huolta toisistamme ja luodaan kaikille mahdollisuuksia osallistua sekä vaikuttaa Loimaan asioihin. Sitoudutaan avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen päätöksen teossa. Luodaan hyvät...

Vihreiden valtuustoaloitteita ennen vuotta 2016

Valtuuston kokousten videointi ja julkaisu Vihreiden valtuustoryhmä / valtuutettu Tytti Häyhä 07.12.2015 Tilanne 5.3.2018: Hallintopalveluiden valmisteltavana Valtuuston kokous 20.6.2016 lähetettiin suorana streamina ja se oli jälkikäteen katsottavissa. Tämän...