Valtuustoaloite metsänhoidosta

Strategia Loimaan kaupungin metsänomistukselle ja -käytölle   Loimaan kaupunki on merkittävä metsänomistaja, jolla on noin 800 hehtaaria metsää. Vuosittaiset hakkuutulot ovat noin 150 000 euroa, mutta vuonna 2019 hakkuut lähes kaksinkertaistettiin kunnan...

Loimaalle henkilöstöstrategia

Vuosittain laadittava henkilöstöraportti antaa paljon hyödyllistä tietoa henkilöstön tilanteesta. Se sisältää myös päätelmiä ja jonkin verran toimenpide-ehdotuksiakin, mutta näillä ei ole todellista vaikutusta ilman selkeitä, sitovia tavoitteita. Siksi kaupungille...

Nuorisovaltuuston jäsenille oikeus tehdä valtuustoaloite

Loimaan Vihreä valtuustoryhmä esittää, että Loimaan kaupungin hallintosääntöön tehdään muutos, jonka mukaan nuorisovaltuuston jäsenille annetaan yhtäläinen oikeus tehdä valtuustoaloite kaupunginvaltuustolle, kuin on kaupunginvaltuutetuillakin. Tämä lisäisi demokratiaa...