Aloite Loimaan kaupunginvaltuustolle 22.3.2021

Kaupungin tarjoamat ja tukemat liikuntapalvelut tulee suunnata tasapuolisesti kaikille loimaalaisille ikään, sukupuoleen tai terveydentilaan katsomatta. Käyttäjäryhmittäin eritellyllä tiedolla on olennainen merkitys tasa-arvoisen liikunnan ja urheilun kannalta.

Tutkimusten mukaan tytöt harrastavat vähemmän liikuntaa kuin pojat ja naiset kevyempää liikuntaa kuin miehet. Sukupuolten välisen tasa-arvon lisäksi on tärkeää tarkastella lajien välistä yhdenvertaista kohtelua sekä esimerkiksi vammaisille ja ikäihmisille tarjottavien liikunta- ja harrastusmahdollisuuksien tukemista.

Vihreät valtuustoryhmä ehdottaa, että Loimaan kaupunki arvioi liikunta- ja urheiluseurojen avustusten, sponsorisopimusten sekä liikuntapaikkainvestointien euromääräisen jakauman sukupuolten välisen tasa-arvon, eri liikuntalajien välisen yhdenvertaisuuden sekä ikä- ja erityisryhmien tukemisen suhteen.

Keskeisin tavoite on lisätä tietoa päätöksenteon tueksi ja toiminnan kehittämiseksi. On olennaista, että yhteistä rahaa käytetään tasa-arvoisesti, yhdenvertaisesti ja läpinäkyvästi.

Vihreät valtuustoryhmä