Mäenpään asuinalueen laajennuksen asemakaavaehdotus on nähtävillä 15.2. asti. Toteutuessaan kaava sulkee lähes 300 metriä Loimijokirantaa yleiseltä virkistyskäytöltä.

Aikaisemmin kaavoitetussa ja rakennetussa osassa Mäenpäätä tontit eivät ulotu Loimijoen rantaan asti vaan väliin jää noin 15 metrin levyinen virkistysaluekaistale koko kaava-alueen pituudelta. Osayleiskaavan mukaan virkistysaluekaistale jatkuu myös nyt nähtävillä olevan asemakaavaehdotuksen alueella, mutta ehdotuksen mukaan kaupungin maalla sijaitsevat uudet pientalotontit ulottuvat Loimijoen rantaan asti.

Kaavaluonnoksessa tätä perusteellaan mm. sillä, että kaupungilla ei ole ollut varaa hoitaa rantaa puistomaisena virkistysalueena. Lisäksi rantatöyräs on jyrkkä ja savinen, ja siksi rantaan on vaikeaa ja kallista rakentaa kulkuväylää.

Perustelu ei ota huomioon, että useimpien kaupunkilaisten tarpeiksi riittää jalankulun tai polkupyöräilyn mahdollistava polku-ura. Jos tontit ulottuvat rantaan asti, ei rantaan ole kohta menemistä. Polku puolestaan ei estäisi uusia omakotitaloasukkaita rakentamasta rantaan omia laitureitaan.

Yllä olevaan havainnekuvaan on lisätty punainen viiva kuvaamaan nykyisen pellon reunaa: jos pelto kestää raskaan traktorin painon, kestää se hyvin myös polku-urana virkistyskäytössä.

Pitkän yleisen virkistysaluekaistaleen sijaan ehdotus laajentaa viereisen Astalanpuiston virkistysaluetta, johon muodostuu yhteensä noin 50 metriä leveä, yhteiseen käyttöön tarkoitettu ranta-alue. Se ei kuitenkaan mitenkään korvaa mahdollisuutta liikkumiseen koko rannan pituudelta.

Asemakaavaselostusluonnoksen mukaan koko Loimijoen asemakaavoitetun alueen pituinen rantareitti joen rantaa pitkin ei ole realistinen, vaan että kaupungin tavoitteena on kehittää Loimijoen rantaa julkisena virkistysalueena erityisesti keskustan kohdalla sekä Nahinlahden alueella. Huomioon ottaen yksityisomistuksen ja jo rakennetut rannat, yleinen virkistyskäyttö on näissä kuitenkin hyvin rajoitettua.

Ehdotin neljä vuotta sitten Loimijoen yleissuunnitelman laatimista pohjaksi maankäytöstä käytävälle keskustelulle ja kaavoitukselle, sillä palasina tehtävillä asemakaavoilla ei voi kokonaisnäkemystä luoda.

Tässä nyt nähdään, mihin ongelmiin yleissuunnitelman puuttuminen johtaa: Edes lainvoimainen osayleiskaava ei näytä riittävän estämään suunnitelmia, joilla kevein perustein kavennetaan Loimijoen rantojen virkistysaluekäyttöä. Loimijoen rannat kuuluvat kaikille, varsinkin kun kaupunki omistaa maan!

Sampsa Heinonen

varavaltuutettu (vihr.)

Mielipide on julkaistu Loimaan Lehdessä 26.1.2021

 

(Elinympäristövaliokunta käsitteli asiaa kokouksessaan 26.1. Vihreiden edustaja Laura Kilpiö ehdotti asemakaavaluonnoksen lähettämistä uudelleen valmisteltavaksi, mutta ehdotus raukesi kannattamattomana. )