Puistokummitoiminta Loimaalle

Kaupunginvaltuusto 8.6.2020

Kaupunki omistaa runsaasti puistoalueita, eivätkä kaupungin omat henkilöresurssit riitä kaikkien alueiden siistinä ja viihtyisänä pitämiseen, saati vieraslajien torjuntaan. Toisaalta on kuntalaisia, jotka mielellään tekisivät puutarhatöitä, mutta heillä ei ole omaa pihaa. Molempiin ongelmiin löytyy ratkaisu: puistokummitoiminta, joka on käynnissä jo useilla paikkakunnilla kuten Raisio, Mynämäki ja Helsinki.

Puistokummi on vapaaehtoinen kuntalainen, joka yksin tai yhdessä muiden kummien kanssa ottaa hoitaakseen jonkin puistoalueen. Asiasta sovitaan kunnan työntekijän kanssa. Puistokummit saavat kunnalta esimerkiksi työvälineitä lainaksi ja apua roskien kuljetukseen. Ehkä kunnan varastolta voisi hakea puistoihin myös kesäkukkia tai vaikka penkkejä. Pienellä panostuksella ja jo olemassa olevien resurssien avulla puistojen viihtyvyyttä voidaan kohentaa merkittävästi, kun apuna on vapaaehtoisia puistokummeja.

Puistokummitoiminnalla on suuri merkitys myös kummeille itselleen. Hyötyliikunnan lisäksi he saavat mahdollisuuden vaikuttaa aktiivisesti omaan elinympäristöönsä. Tämä lisää kuntalaisten osallisuutta. Puistot ovat meidän!

Lisätietoja puistokummitoiminnasta löytyy esimerkiksi osoitteesta: hyvakasvaa.fi/puistokummit.

Vihreät valtuustoryhmä kehottaa käynnistämään puistokummitoiminnan Loimaalla viipymättä.