Valtuustoaloite: Luomuruoan osuuden nostaminen vähintään neljännekseen Loimaan kaupungin ruokapalveluhankinnoista vuoteen 2030 mennessä

 

Vihreät valtuustoryhmä esittää aloitteena, että Loimaan kaupunki nostaa luomuruoan osuuden vähintään neljännekseen ruokapalveluhankinnoista vuoteen 2030 mennessä.

Suomen historian ensimmäinen kansallinen hankintastrategia julkistettiin 9.9.2020. Valtioneuvosto edellyttää, että julkisissa elintarvike- ja ruokapalveluhankinnoissa tavoitellaan korkeaa laatua ja kokonaistaloudellista kestävyyttä. Tähän päästään vaatimalla hankinnoissa sellaisten elintarvikkeiden ja ruokapalveluiden käyttöä, jotka on tuotettu ympäristön kannalta hyvillä viljely- ja tuotantomenetelmillä sekä eläinten hyvinvointia ja elintarviketurvallisuutta edistävillä tavoilla.

Valtioneuvoston tavoitteena on myös lisätä lähi- ja luomuruuan sekä kalan osuutta julkisissa elintarvikehankinnoissa. Lisäksi tavoitteena on lisätä ilmastoystävällisen ja luonnon monimuotoisuutta edistävän ruoan hankintaa.

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä kansallisesta julkisten hankintojen strategiassa kuntia ja maakuntia kannustetaan sisällyttämään palvelu- tai hankintastrategioihinsa tavoitteet ja periaatteet, jotka edistävät ympäristön kannalta hyvien viljelytapojen ja eläinten hyvinvointia ja terveyttä edistävien tuotanto-olosuhteiden huomioon ottamista hankinnoissa.

Strategian yksi konkreettisista tavoitteista on, että vuonna 2030 luomun osuus on 25 % ruokapalveluhankinnoista. Aikaisempia suosituksia lisätä luomun osuutta elintarvikehankinnoissa ei ole saavutettu, vaikka ammattikeittiöissä luomun osuus on viime vuosina kasvanut.

Vihreät valtuustoryhmä ehdottaa, että kaupunki laatii suunnitelman, jonka mukaan 25 prosentin tavoite saavutetaan varaamalla vuosittain kasvava %-osuus hankintabudjetista luomutuotteille. Siten hankintabudjettia ei ole välttämätöntä kasvattaa, vaikka luomutuotteet olisivat kalliimpia kuin tavanomaiset tuotteet.

Loimaalla 5.10.2020

Vihreät valtuustoryhmä