Vihreä valtuustoryhmä esittää aloitteena, että kuntapalveluiden ostamat elintarvikkeet olisi tuotettu niillä ehdoilla, joita Suomessa on noudatettava kotieläintuotannossa ja tuotteiden käsittelyssä.

Suomessa antibiootteja käytetään tuotantoeläinten lääkinnässä vain sairauksiin. Euroopan unionin ulkopuolisissa maissa esimerkiksi broilerinlihantuotannossa antibiootteja käytetään yleisesti kasvunedistämistarkoituksessa. Myös EU:ssa tällainen antibioottien käyttö on kiellettyä, mutta käytännössä moni keskieurooppalainen tuottaja antaa eläimille antibiootteja ilman lääkinnällisiä perusteita.

Suomessa sikojen saparoita ei typistetä. Suomen lisäksi saparoiden typistämisen kieltävä EU-direktiivi on kuitenkin toimeenpantu kansallisella lainsäädännöllä ainoastaan Ruotsissa ja Liettuassa.

Kunnat tarjoavat vuosittain kouluissa, päiväkodeissa, sairaaloissa ja muissa julkisissa laitoksissa lähes 450 miljoonaa ateriaa. Tämä verovaroilla ostettu ruoka saattaa kuitenkin olla sellaista, että sitä ei olisi laillista tuottaa Suomessa. Kuntapalveluissa käytetään esimerkiksi yleisesti ulkomaista broilerinlihaa, jonka tuotannossa on käytetty antibiootteja kasvunedistämistarkoituksessa.

Vihreät valtuustoryhmä esittää, että Loimaan kaupungin elintarvikehankinnat olisi kilpailutettava niin, että ostettavat eläintuotteet täyttäisivät vaatimukset, joita Suomessa toimivan tuottajan ja jalostajan on noudatettava.

Tuotekohtaisilla lisävaatimuksilla suomalaiset elintarvikeketjun toimijat saadaan samalle viivalle EU:n sisämarkkinoilta ja EU:n ulkopuolelta tulevan tarjonnan kanssa ja kilpailu- ja hankintalainsäädännön puitteissa. Samalla edistäisimme elintarviketurvallisuutta ja eläinten hyvinvointia.

Loimaa 6.11.2017

Vihreä valtuustoryhmä

Sampsa Heinonen
Laura Kilpiö
Susanna Huolman