Tulevaisuuden vihreämpi Loimaa rakentuu kuntalaisten ja ympäristön hyvinvoinnille. Pidetään huolta toisistamme ja luodaan kaikille mahdollisuuksia osallistua sekä vaikuttaa Loimaan asioihin. Sitoudutaan avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen päätöksen teossa. Luodaan hyvät oppimisen edellytykset koululaisille ja erityisryhmille. Huolehditaan, että Loimaalla säilyy jatko-opiskelupaikkoja riittävästi. Pidetään huolta, että päivähoitopaikat ovat ajanmukaiset ja turvalliset lapsille.

 

1. Ympäristö, ilmasto ja energia

Loimaalle laadittiin Vihreiden aloitteesta ilmasto- ja energiaohjelma vuonna 2015. Sitä päivitetään ja toimenpiteitä laajennetaan monialaisiksi: ruoka, kierrätys, ympäristökasvatus, kaavoitus. Rakennusvalvonta laitetaan kuntoon ja remontit tehdään ajoissa. Loimaa liittyy valtakunnalliseen Hinku-foorumiin (Kohti hiilineutraalia kuntaa) vihreiden tekemän valtuustoaloitteen mukaisesti. Suojellaan luonnon monimuotoisuutta kuntaa kehitettäessä.

 

2. Hyvinvointi ja tasa-arvo

Kylien aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä tuetaan. Kulttuuri-, kirjasto- ja liikuntapalvelut ovat kaikkien saatavilla. Lapsille tarjotaan maksuttomia harrastusmahdollisuuksia ja etsivän nuorisotyön riittävä rahoitus turvataan sekä pidetään huoli ulkoilualueista ja muista edullisista liikuntamahdollisuuksista. Parannetaan vanhusten mahdollisuuksia valita sopivin asumismuoto palveluntarjonnan kautta.

 

3. Koulutus

Taataan laadukas varhaiskasvatus ja tasavertainen perusopetus: riittävän pienet ryhmäkoot, monialaiset tukipalvelut ja koulumatkat, jotka eivät veny kohtuuttomiksi. Suunnitelmallinen ympäristökasvatus tuodaan osaksi koulun arkea. Koulujemme sisäilmaongelmat on saatava kuntoon mahdollisimman pian.

 

4. Työn ja yrittäjyyden puolesta

Tuetaan monimuotoista yrityselämää. Kestävän kehityksen periaatteella kehitetään Loimaan keskustasta sekä kaupunginosien keskuksista asukkaita ja yrittäjiä houkuttelevia. Kilpailuttamisen osaamista vahvistetaan: julkisissa hankinnoissa otetaan huomioon vaikutukset paikalliseen yrittäjyyteen, työllisyyteen ja ympäristöön.